کاربرد اپلیکیشن در خانه هوشمند برای کنترل تجهیزات به کار رفته در خانه ی هوشمند ، نرم افزارهای متنوعی جهت نصب بر روی موبایل و تبلت طراحی و ارائه شده اند ، که امکان ارتباط کاربر با سیستم هوشمند را در هر نقطه ای فراهم کرده و در نتیجه باعث برقراری امنیت، آسایش و راحتی افراد می گردند. مدیریت کاربری های گوناگون خانه ی هوشمند ، نظیر سیستم اعلام سرقت ، سیستم اعلام حریق ، سیستم کارتخوان و قفل برقی و دیگر تجهیزات برقی ساختمان که در اختیار ساکنین خانه هوشمند قرار گرفته است به راحتی توسط اپلیکیشن صورت می گیرد.